ให้ทุกการขายของคุณมีค่ามากกว่ายอดขาย เพราะสุดยอดนักขายอย่างคุณสมควรได้รับมากกว่ารางวัล


Sales Heroes คู่ควรกับฮีโร่นักขายอย่างไร

• เป็นระบบสะสมคะแนนเมื่อขายผลิตภัณฑ์ HP ทั้ง PC, Printer และ Supplies

• คะแนนสะสม สามารถนำไปแลกของรางวัลต่างๆจาก HP

• คะแนนมีอายุ 12 เดือน นับจากวันที่นับคะแนน (First-in, First-out)

• มีโปรโมชั่นในช่วงเวลาต่างๆเพื่อเพิ่มคะแนนการขายอย่างทวีคูณ

• ง่ายๆ เพียงอัพโหลดเอกสารการขาย (invoices) ในระบบ HP Sales Heroes


เพิ่มสีสันและคุณค่าให้กับงานขายที่คุณภูมิใจ  ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนนักขายของ HP